Nasi nauczyciele

Dyrektor szkoły: Bożena Krysztoforska

Zastępca dyrektora: prof. Jacek Matuszewski

Język polski: prof. Jacek Matuszewski

Język angielski: prof. Monika Ziemińska

Język niemiecki: prof. Małgorzata Ziarko 

Język hiszpański: prof. Andrzej Łętek

Plastyka: prof. Wojciech Krysztoforski

Religia: prof. Zbigniew Janich

Matematyka: prof. Małgorzata Kozera

Muzyka: prof. Dominika Zdanowska

Fizyka: prof. Grażyna Matiz

Chemia: prof. Małgorzata Zygowska

Biologia: prof. Rafał Moskwa

Geografia: prof. Małgorzata Smoręda

historia: Michał Osypowicz

Wiedza o społeczeństwie: Anna Dróżdż

Wychowanie fizyczne: prof. Beata Opiela

Edukacja dla bezpieczeństwa: prof. Józef Bogucki

Informatyka: Małgorzata Zielińska