Wycieczki

Szkoła w miarę możliwości, stara się zapraszać uczniów na wycieczki, wyjazdowe takie jak zielone szkoły - które pogłębiają integrację społeczności szkolnej. A także wyjścia do teatrów, kin muzeów. Celem jest zaszczepianie u uczniów chęci uczestniczenia w życiu kulturalnym i poszerzanie horyzontów. Szczegółowe informacje o planowanych wycieczkach będą sukcesywnie publikowane na stronie.